نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد 
  جواد اسدللهی ; سیدعلی کیمیایی ; سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی 5-15
  بازدید: 148
  اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد 
  احمد امانی ; ناصر یوسفی ; الهام فنایی 16-31
  بازدید: 49
  اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز 
  فاطمه لویمی ; سحر صفرزاده 32-47
  بازدید: 72
  پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی 
  حمیدرضا صمدی فرد 48-62
  بازدید: 168
  اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی 
  ایمان سید محرمی ; بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ; محمد جواد اصغری ابراهیم آباد 63-78
  بازدید: 67
  شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S) 
  محمد محمدی پور ; علی دلاور ; حسن احدی ; فریبرز درتاج ; حسن اسدزاده 79-95
  بازدید: 39
  اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای سرطان پستان 
  ژاله حبیبی ; مجتبی حبیبی ; مونا ملک زاده ; نیکزاد قنبری 96-110
  بازدید: 45
  اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر شادکامی دانش‌آموزان 
  سیداسماعیل هاشمی ; حسین ماهور 111-120
  بازدید: 41