نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان امید به زندگی و رضایت از زندگی نوجوانان 
  سامان کمری ; محبوبه فولادچنگ 5-23
  بازدید: 380
  نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق و عادی 
  فرح هاشمی ; امیر امین یزدی ; حسین کارشکی 24-43
  بازدید: 210
  مقایسه ی روابط ابژه و ادراک از رابطه با پدر در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طلاق 
  هاجر فلاح زاده ; رامین هاشمی گشنیگانی 44-59
  بازدید: 215
  پیش بینی بی ثباتی ازدواج براساس مهارتهای تنظیم هیجانی و سبک های هویتی 
  علی اکبر سلیمانیان ; رضا ریحانی ; مرتضی نظیفی 60-76
  بازدید: 239
  ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس سه گانه تاریک شخصیت 
  سهراب امیری ; ابو القاسم یعقوبی 77-97
  بازدید: 170
  بررسی رابطه بین ویزگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با شکست عاطفی 
  نرگس لطفی ; ابوطالب سعادتی شامیر 98-112
  بازدید: 276
  ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در زنان شاغل شهر تهران 
  آمنه حاجی کرم 113-127
  بازدید: 175