نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار 
  مهدی اسکندری ; بهمن بهمنی ; اعظم سقائیان ; علی عسگری 5-15
  بازدید: 344
  نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی 
  محمدعلی بشارت ; سمیه باقری ; رضا رستمی ; فهیمه تولاییان 16-31
  بازدید: 204
  ناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) 
  حسین صاحبدل ; کیانوش زهراکار ; علی دلاور 32-46
  بازدید: 207
  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی 
  مهری میرشاهی ; علی رضا قادری ; مجید معینی زاده 47-64
  بازدید: 159
  بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور 
  روح اله رحیمی ; کریم افشاری نیا ; محسن گل محمدیان ; جمشید جراره ; بهمن نریمانی 65-85
  بازدید: 153
  اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین 
  محمد باغبان ; زهرا قادری ; ژاله رفاهی 86-99
  بازدید: 152
  بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا 
  یاسر رضاپور میرصالح ; معصومه اسمعیلی ; کیومرث فرحبخش ; محمد سعید ذکایی 100-121
  بازدید: 187
  مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با هنر درمانی گروهی بر کاهش اضطراب هستی شناسانه 
  ریحانه مقدسی ; غلامرضا منشئی 122-135
  بازدید: 146
  اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی 
  زینب عبداله زاده ; علی مشهدی ; زهرا طبیبی 136-151
  بازدید: 165