لیست داوران منتصب

 • بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
 • زهره سپهری شاملو
 • نورمحمد بخشانی
 • حسین کارشکی
 • علی دلاور
 • علی مشهدی
 • محسن اصغری نکاح
 • ایمان اله بیگدلی
 • محمد سعید عبدخدائی
 • فريدون يارياري
 • محمد جواد اصغري
 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
 • ناصر یوسفی
 • مرتضی مدرس غروی
 • مهناز مهرابي زاده هنرمند
 • جعفر طالبیان شریف
 • محمد رضا عابدی
 • حسین حسن آبادی
 • محمدعلی بشارت
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف, زهرا مرادیان, نگین باانصاف
بازدید: 48

هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی, آزاده عسکری, فاطمه بهرامی, رباب صادق, جواد عابدی
بازدید: 30

مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی

سید ابوالقاسم مهری نژاد, معصومه جلیلی, زهره خسروی, جواد غفاری
بازدید: 74
بازدید: 54
بازدید: 12