لیست داوران منتصب

 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
 • مهناز مهرابي زاده هنرمند
 • بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
 • نورمحمد بخشانی
 • جواد صالحی فدردی
 • محمد سعید عبدخدائی
 • مرتضی مدرس غروی
 • محمد رضا عابدی
 • کیومرث بشلیده
 • فرشاد بهاری
 • جعفر طالبیان شریف
 • حسین کارشکی
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 102
بازدید: 51

ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زهرا حسین زاده, علی مشهدی, علی غنایی چمن اباد, عاطفه سلطانی فر, فاطمه محرری, زهره حسینی, هدی حسین زاده ملكی
بازدید: 31

عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی

ابوالقاسم یعقوبی, حسین محققی, سروه محمدزاده, مهدی ربیعی, سمکو محمدزاده
بازدید: 30

تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

شهربانو عالی, سید امیر امین یزدی, محمد سعید عبدخدایی, علی غنایی چمن آباد, فاطمه محرری
بازدید: 145