فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی

مجتبی غلامزاده خادر; جلیل باباپور; حسن صبوری مقدم

اثربخشی درمان مبتنی بر پردازش هیجانی بر بهبود بیماران مبتلا به وسواس شستشو(مطالعه موردی)

تورج هاشمی; ام البنین بیک پور; مجید محمود علیلو; نعیمه ماشینچی عباسی

پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل

راحله مهدویان فرد; محمد جواد اصغری ابراهیم آباد; سونه قناعت باجگیرانی