شماره 13

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی

مجتبی عباسی اصل; سیامک طهماسبی; سید محمد حسین ‍ جوادی; علیرضا کریم پور وظیفه خورانی; فروغ اردیسی; اسماعیل سلطانی; سعدالله هاشمی رزینی; نادر رحمانی; فریبا کریملو