شماره 16 مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

سال 1397


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی

طاهره سادات علوی; علی مقدم زاده; محمد علی مظاهری; غلامعلی افروز; الهه حجازی موغاری; کیوان صالحی