لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 9

تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی, محمدحسین زاده محمدحسین زاده, باغ گلی باغ گلی
بازدید: 10
بازدید: 13
بازدید: 9
بازدید: 10

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مرادی شهربابک مرادی شهربابک, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
بازدید: 154