دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

محسن خورشیدزاده; احمد برجعلی; فرامرز سهرابی; علی دلاور

رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند

صدیقه صفایی; ایمان اله بیگدلی; سیاوش طالع پسند

بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین"بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان

کاظمی کاظمی; حمیدرضا reza آقامحمدیان شعرباف; مدرس غروی مدرس غروی; مهرام مهرام