لیست داوران منتصب

 • حسین حسن آبادی
 • مرتضی مدرس غروی
 • جعفر طالبیان شریف
 • کیومرث فرحبخش
 • زهره سپهری شاملو
 • محمد رضا عابدی
 • جواد صالحی فدردی
 • بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
 • محمد باقر کجباف
 • نورمحمد بخشانی
 • علی مشهدی
 • باقر غباری بناب
 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
 • محمد سعید عبدخدائی
 • محمد نریمانی
 • محمدعلی بشارت
 • علی غنایی
 • عبدالکاظم نیسی
 • زهرا طبیبی
 • علی دلاور
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

محسن خورشیدزاده, احمد برجعلی, فرامرز سهرابی, علی دلاور
بازدید: 106

رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند

صدیقه صفایی, ایمان اله بیگدلی, سیاوش طالع پسند
بازدید: 29

بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین"بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان

کاظمی کاظمی, حمیدرضا reza آقامحمدیان شعرباف, مدرس غروی مدرس غروی, مهرام مهرام
بازدید: 42