مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 11 شماره 1 (1389) رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی
( باقری نژاد باقری نژاد ; صالحی فدردی صالحی فدردی ; طباطبایی طباطبایی )
19695 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق
( سمیه کاظمیان ; معصومه اسمعیلی )
10573 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی
( کاترین فکری ; عبدالله شفیع آبادی ; رحمت الله نورانی پور ; قدسی احقر )
9519 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران
( اسماعیل اسدپور ; علی محمد نظری ; باقر ثنائی ذاکر ; شهرزاد شقاقی )
8223 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان
( محدّثه نامجو ; سیّد موسی کافی ; منصور حکیم جوادی ; مسعود غلامعلی لواسانی ; سیّده رقیه آتشکار )
7612 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی
( محمد نریمانی ; سوران رجبی ; عباس ابوالقاسمی ; محمد علی نظری ; عادل زاهد )
7276 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 بر رسی را بطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
( سید علی كیمیایی ; حسن گرجیان مهلبانی )
6865 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد
( نگار اصغری پور ; رخساره یکه یزدان دوست ; فاطمه زرگر )
6784 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان 1391 تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی
( منیر کلانتر قریشی ; فلور رضایی کارگر ; فریبرز درتاج ; مهدی شاه نظری )
6623 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد
( امیدیان امیدیان )
6579 چکیده
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)