مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین
( سوران رجبی ; محمد نریمانی )
134 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 2: پاییز و زمستان 1397 اثربخشی درمان شناختی رفتاری اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی بر پویایی های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده
( قاسم آهی ; احمد منصوری ; عاطفه توانایی )
119 چکیده   PDF
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S)
( محمد محمدی پور ; علی دلاور ; حسن احدی ; فریبرز درتاج ; حسن اسدزاده )
112 چکیده   PDF
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز
( فاطمه لویمی ; سحر صفرزاده )
107 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب
( محمدسعید عبدخدائی )
98 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره تأثیر آموزش خودگویی واقع گرایانه بر افزایش رضایت زناشویی زنان
( سحر کیانی نژاد )
89 چکیده   PDF
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله¬ای و خودکنترلی زوجین
( ناصر یوسفی ; بنت الهدی کریمی پور )
89 چکیده   Comparison of the Effectiveness
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395 پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی
( حمیدرضا صمدی فرد )
84 چکیده   PDF
دوره 9 شماره 1: بهار و تابستان 1398 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
( زهرا امام زمانی ; علی مشهدی ; زهره سپهری شاملو )
82 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی
( كیمیایی كیمیایی ; محمدرضا رفتار ; عاطفه سلطانی فر )
79 چکیده   PDF