نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۱۱, شماره ۱ (۱۳۸۹) رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی چکیده   PDF 18695
باقری نژاد باقری نژاد ; صالحی فدردی صالحی فدردی ; طباطبایی طباطبایی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق چکیده   PDF 10308
سمیه کاظمیان ; معصومه اسمعیلی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی چکیده   PDF 9278
کاترین فکری ; عبدالله شفیع آبادی ; رحمت الله نورانی پور ; قدسی احقر
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران چکیده   PDF 7684
اسماعیل اسدپور ; علی محمد نظری ; باقر ثنائی ذاکر ; شهرزاد شقاقی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی چکیده   PDF 7073
محمد نریمانی ; سوران رجبی ; عباس ابوالقاسمی ; محمد علی نظری ; عادل زاهد
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان چکیده   PDF 6864
محدّثه نامجو ; سیّد موسی کافی ; منصور حکیم جوادی ; مسعود غلامعلی لواسانی ; سیّده رقیه آتشکار
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بر رسی را بطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن با شناخت‌های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF 6689
سید علی كیمیایی ; حسن گرجیان مهلبانی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد چکیده   PDF 6561
نگار اصغری پور ; رخساره یکه یزدان دوست ; فاطمه زرگر
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی چکیده   PDF 6398
منیر کلانتر قریشی ; فلور رضایی کارگر ; فریبرز درتاج ; مهدی شاه نظری
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد چکیده 6164
امیدیان امیدیان
1 - 10 (10)