نویسنده = محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-100

10.22067/ijap.v9i2.68223

مژگان گرایلی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 63-78

10.22067/ijap.v6i2.48906

ایمان سید محرمی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل

دوره 4، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 122-137

10.22067/ijap.v4i2.40894

راحله مهدویان فرد؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ سونه قناعت باجگیرانی