نویسنده = محمدسعید عبدخدائی
بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 5-24

10.22067/tpccp.2022.76259.1278

فرشته ظریفیان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 157-176

10.22067/ijap.v3i2.36678

شهربانو عالی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدایی؛ علی غنایی چمن آباد؛ فاطمه محرری