نویسنده = علی مشهدی
نارسایی‌های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 21-40

10.22067/tpccp.2024.81679.1478

فرزانه طیرانی نجاران؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ عاطفه سلطانی فر


اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 23-42

10.22067/ijap.v8i2.64500

علی مشهدی؛ مریم حسن‌زاده‌اول؛ مهدی عبداله‌زاده رافی


ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 95-114

10.22067/ijap.v3i2.21151

زهرا حسین زاده؛ علی مشهدی؛ علی غنایی چمن اباد؛ عاطفه سلطانی فر؛ فاطمه محرری؛ زهره حسینی؛ هدی حسین زاده ملکی