نویسنده = یاسر رضاپور میرصالح
اثربخشی درمان وجودی بر بخشش زناشویی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 105-122

10.22067/tpccp.2021.36339.0

یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ راضیه امینی؛ طاهره فلاح


بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 100-121

10.22067/ijap.v5i2.20586

یاسر رضاپور میرصالح؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد سعید ذکایی