نویسنده = مجید معینی زاده
نقش کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت‌زناشویی افراد متاهل با میانجی‌گری نشخوارفکری

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 5-20

10.22067/tpccp.2024.81682.1477

فائزه سالاری؛ مجید معینی زاده؛ محمد جواد اصغری ابراهیم‌آباد


پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-19

10.22067/tpccp.2020.39360

علیرضا هوشمند کنگ سفلی؛ مجید معینی زاده؛ سید محمد صالح طباطبایی


اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 47-64

10.22067/ijap.v5i2.41069

مهری میرشاهی؛ علی رضا قادری؛ مجید معینی زاده


مدت اسارت، حمایت اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

10.22067/ijap.v3i1.14482

مجید معینی زاده؛ سید محمود طباطبایی؛ بهروز مهرام