کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
طراحی مدل جامع آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 82-101

10.22067/tpccp.2022.77566.1308

محمد رحمتی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ کیوان کاکابرایی


تاثیر مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 38-54

10.22067/ijap.v7i2.61147

محمدعلی بشارت؛ شیوا گرانمایه پور؛ مسعود نبوی؛ فهیمه تولاییان