کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
اثربخشی درمان وجودی بر بخشش زناشویی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 105-122

10.22067/tpccp.2021.36339.0

یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ راضیه امینی؛ طاهره فلاح


اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 63-78

10.22067/ijap.v6i2.48906

ایمان سید محرمی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 143-156

10.22067/ijap.v3i2.21515

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ سروه محمدزاده؛ مهدی ربیعی؛ سمکو محمدزاده