1. ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در زنان شاغل شهر تهران

آمنه حاجی کرم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 113-127

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v6i1.13756

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تعارض خانواده- کار با سلامت روان و تعارض زناشویی زنان شاغل استان تهران بود. روش: به منظوربررسی هدف پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. 135 نفر از زنان متأهل شاغل در بخش ستادی مخابرات استان تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های تعارض کار- خانواده نت مایر و پرسشنامه ...  بیشتر

2. رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه

زینب ربانی؛ ایمان الله بیگدلی؛ محمود نجفی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 134-153

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.42259

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مذهب بر سلامت روان به واسطه هیجانات خودآگاه احساس شرم و احساس گناه بود. بدین منظور 286 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هیجان خودآگاه برای بزرگسالان تانجنی و همکاران، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ...  بیشتر

3. اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهرستان یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ نسرین عباسی

دوره 4، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 97-109

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i2.16381

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهرستان یزد بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پلاسیبو بود. جامعه مورد مطالعه را دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهرستان یزد تشکیل دادند، که 90 نفر از این ...  بیشتر

4. تأثیر معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان پسران سال اول متوسطه مدارس شبانه‎روزی

ادریس رنجبر؛ محسن رسولی؛ باقر ثنایی ذاکر

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i1.14404

چکیده
  مشکلات و مسائل روانی بر کیفیت زندگی افراد تأثیر دارد ازاین‌رو شناخت عوامل مؤثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان دانش‎آموزان خوابگاهی صورت گرفت. در این پژوهش جامعه‎ی آماری، دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه که در مدارس شبانه‌روزی شهرستان دیواندره در سال ...  بیشتر