1. نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب

محمدعلی بشارت؛ هادی فرهمند؛ فاطمه ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36664.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب بود.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. در این پژوهش تعداد ۵۲۸ نفر (۲۷۴ زن، ۲۵۴ مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. شرکت‌کنندگان مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر علائم خلقی/ اضطرابی و اندیشناکی نوجوانان افسرده اقدام کننده به خودکشی

هادی ایزانلو؛ فاطمه شهابی زاده؛ سید کاوه حجت؛ سید عبدالمجید بحرینیان

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67390.1001

چکیده
  هدف: افسردگی در بین نوجوانان در حال افزایش است و می‌تواند به صورت چشمگیری عملکردها را مختل کند؛ لذا، هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر اندیشناکی در مقابل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم خلقی/ اضطرابی و اندیشناکی نوجوانان افسرده اقدام کننده به خودکشی است.روش: سی نوجوان دختر نوجوان افسرده که با مشکل ...  بیشتر

3. اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان

مهدی ولی زاده؛ غلامرضا منشیی؛ حسین کارشکی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.66591

چکیده
  هدف: بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش ...  بیشتر

4. بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر کاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده

احمد اکبری؛ نرگس یوسف پور؛ الهام آهنگری؛ علی اکبر ثمری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 21-37

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v7i1.54663

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی برکاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده . روش: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر در سال 1393 که بر اساس ملاک‌های راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانیDSM و روان پزشک مرکز تشخیص ...  بیشتر

5. اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز

فاطمه لویمی؛ سحر صفرزاده

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 32-47

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v6i2.52102

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس در کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز بود. روش: نمونه آماری شامل40 کودک (12 دختر و 28 پسر) از کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز که علائم کمرویی و افسردگی و کاهش عزت نفس داشتند بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می‌باشد. ابزار پژوهش ...  بیشتر

6. نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی

محمدعلی بشارت؛ سمیه باقری؛ رضا رستمی؛ فهیمه تولاییان

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 16-31

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.34248

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه منبع کنترل، نشخوار و نگرانی با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلالهای افسردگی مهاد و اضطرابی بود. در این پژوهش، علاوه بر سنجش رابطه متغیرها، نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب نیز بررسی شد. روش: یکصد و دوازده بیمار مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی ...  بیشتر

7. بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور

روح اله رحیمی؛ کریم افشاری نیا؛ محسن گل محمدیان؛ جمشید جراره؛ بهمن نریمانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 65-85

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.45283

چکیده
  هدف: تعیین اثربخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور صورت گرفت. روش: روش مطالعه، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری پژوهش، زنان نابارور مراجعه کننده به ضریب اعتبار این آزمون را با استفاده از شیوه های باز آزمایی، آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه کردن به ترتیب ، با سابقه حداقل دو ...  بیشتر

8. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر

فرزاد نصیری؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 116-133

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i1.40703

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر (GAD) است. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه‌ی چندگانه‌ی پلکانی اجرا شد.2 نفر از مبتلایان به GAD بر اساس ملاک‌های ورود و احراز شرایط پژوهش وارد طرح درمان شدند و تحت درمان MBCT قرار گرفتند. جهت ثبت شدت نشانه‌ها ...  بیشتر

9. اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی

مجتبی غلامزاده خادر؛ جلیل باباپور؛ حسن صبوری مقدم

دوره 4، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v4i2.13494

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی پرداخته است. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون به همراه گروه کنترل می‌باشد. در این مطالعه تجربی60 کودک پسر دبستانی با نشانه های افسردگی بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (جمعاً 4 گروه) جای داده شدند. برای گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

10. اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

آزاده بختیاری؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.10297

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. روش پژوهش تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، ۳۰ بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در ۲ گروه آزمایشی (۱۵ نفر) وکنترل (۱۵ نفر) قرار ...  بیشتر

11. مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی

محمدعلی بشارت

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.12426

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش، مقایسه مکانیسم های دفاعی بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال های اضطرابی و افراد عادی بود. تعداد 224 نفر (87 افسرده، 64 مضطرب، 73 عادی) از مبتلایان و جمعیت عمومی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. علاوه بر تشخیص روانپزشکی نوع اختلال، از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش ...  بیشتر

12. تاثیرنمایش روانی برمیزان افسردگی اساسی وسلامت عمومی‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو

فرشاد بهاری؛ محمد حسن بنی اسد؛ حسین خدمتگزار؛ فائزه اسحاقی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i2.10698

چکیده
  چکیده نمایش روانی یکی از انواع هنردرمانی است که به صورت گروهی به فرد کمک می‌کند تا با تجسّم و بازی کردن مسئله به جای فقط صحبت کردن، مسئله را بازنگری کند، همراه با بازخورد اعضای گروه،راه حل مناسبی پیدا کند و آن را در زندگی به کار گیرد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین تأثیر نمایش روانی بر کاهش شدت افسردگی و افزایش سلامت عمومی‌بیماران مبتلا ...  بیشتر

13. اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد

نگار اصغری پور؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ فاطمه زرگر

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.2669

چکیده
  چکیده هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری برعزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان میباشد. این پژوهش از نوع تجربی با گروه آزمایش و کنترل میباشد. آزمودنیها از بین افرادیکه در آزمون عزت نفس کوپراسمیت نمره زیر نقطه برش گرفته بودند، انتخاب شده و بصورت تصادفی در گروهها قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه آزمایش ده جلسه ...  بیشتر

14. بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها

شیما حیدری؛ عباسعلی اللهیاری؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v2i1.9802

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها بود. آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویان مضطرب و افسرده از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به دلیل اضطراب و افسردگی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند.10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک ...  بیشتر