شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

درک کودکان از ذهن یا آنچه که بعنوان تئوری ذهن خوانده می‌شود در طی دو دهه‌ی اخیر تحقیقات زیادی را در حیطه‌ی روانشناسی تحولی به خود اختصاص داده است. در ادبیات جدید تئوری ذهن، اعتقاد بر این است که انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی مجهز به قابلیت خاصی جهت درک دیگران می‌باشند. اعتقاد بر اینست که این توانایی ماهیتی حیطه- اختصاصی دارد. این قابلیت که تئوری ذهن خوانده می‌شود اشاره به توانایی انسانها در نسبت دادن حالات ذهنی به خود و دیگران دارد. با درک ذهنی گرایانه از رفتارها، فرد می‌تواند رفتارهای دیگران را درک، تبیین و پیش‌بینی نماید. تکالیف باور کاذب جهت اندازه‌گیری توانایی تئوری ذهن مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحقیقات نشان می‌دهند که کودکان در حدود چهار- پنج سالگی قادر به پاسخگویی صحیح به این ازمون‌ها می‌باشند. بر این اساس استدلال می‌شود که کودکان قبل از این سنین، فاقد درک رشد یافته‌ای از ذهن می‌باشند. رویکردهای نظریه-نظریه، پیمانه‌ای و شبیه سازی چگونگی فرایندها و تحولات تئوری ذهن را مفهوم سازی کرده‌اند. در مقاله‌ی حاضر چگونگی تبیین رویکردهای فوق از فرایندها و تحولات تئوری ذهن مورد بحث قرار می‌گیرند.
کلید

عنوان مقاله [English]

Social Cognition: Development of theory of mind reasoning

نویسنده [English]

  • Amir Amin yazdi
چکیده [English]

Children's understanding of mind has recently attracted great attention in developmental psychology. In the new wave of research in this area, it has been argued that human beings are equipped with a certain capacity through which understand others. This capacity or what is called "theory of mind" is an ability to impute mental states to self and others. According to this literature, by having a mentalistic understanding of behaviors, a person can appreciate, explain, and predict others' behaviors. The processes and mechanisms involved in theory of mind reasoning and their developments have been extensively studied during last two decades. The false-belief reasoning tasks as standard tests in measuring theory of mind ability generally show that children about 4 and 5 years are able to succeed in such tasks. Accordingly, it has been argued that children before 4 years have an undeveloped understanding of mind. Theory-theory, modularity and simulation approaches each describes theory of mind specifically. In the following paper, the theory-theory, the modularity, and the simulation's perspectives on processes and mechanisms involved in theory of mind have been explained

CAPTCHA Image