آخرین ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام

آخرین ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام

طبق آخرین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» در سال 1400 ، 0.414 و چارک آن Q3 می‌باشد.