اهداف و چشم انداز

دامنه موضوعی

موضوعات اصلی این نشریه به شرح زیر هستند:

 • کاربرد نظریه‌های روان‌درمانی
 • روان‌درمانی تحلیلی (روان‌تحلیل‌گری)
 • روان‌درمانی‌های مبتنی بر شواهد تجربی
 • روان‌درمانی گروهی
 • مطالعات پیامد مداخلات روان‌درمانی
 • کاربرد نظریه‌های مشاوره
 • مطالعات پیامد مداخلات مشاوره‌ای در حوزه خانواده و فرد
 • کارآزمایی‌های بالینی مداخلات روان‌شناختی
 • سنجش روان‌شناختی
 • درمان شناختی ـ رفتاری
 • درمان‌های وجودی / انسان‍گرا
 • مداخلات درمانی نوین
 • روان‌شناسی کودک و نوجوان
 • عصب روان‌شناسی بالینی
 • سنجش و تشخیص در روان‌شناسی بالینی
 • سنجش و تشخیص در مشاوره خانواده
 • همه‌گیری شناسی اختلالات روانی
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی بالینی سلامت
 • روان‌شناسی سلامت
 • روان‌شناسی معنوی ـ مذهبی
 • روان‌شناسی بحران
 • روان‌شناسی مثبت‌نگر
 • روان‌شناسی پیری
 • بحران میان‌سالی
 • شیوع‌شناسی مشکلات روانی ـ اجتماعی
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات روان‌تنی
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات مرتبط با تروما
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات خواب
 • اختلالات جنسی
 • اختلالات رشد
 • اختلالات عصب ـ تحولی
 • اختلالات افسردگی
 • روان‌شناسی تحولی
 • روان‌شناسی روابط بین فردی
 • نقش سلامت جسم و روان
 • روان‌شناسی پیگیری
 • مداخلات آموزشی در حل تعارضات خانواده
 • مداخلات آموزشی در سلامت روان
 • اخلاق در روان‌شناسی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه روان‌شناسی و مشاوره
 • خدمات روان درمانی و مشاوره مجازی

اهداف

این نشریه با هدف ارتقای سطح علمی کشور در زمینة موضوعات یاد شده در بالا اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی پژوهشگران می‌کند. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج پژوهش‌های متخصصان در زمینه‌های ذکر شده، چشم‌انداز روشن و مشخصی را برای پژوهشگران به منظور دستیابی به نتایج جدید و دقیق در کشور از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند فراهم نماید.

این پژوهش‌نامه در پی تحقق هدف‌های زیر است:

 • ایجاد بستری مناسب برای انتشار نظریه‌ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی در حوزة روان‌شناسی و مشاوره؛
 • کمک به گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران؛
 • افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی به نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در سطح ملی و فراملی؛
 • ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛
 • گسترش توانمندی‌های معنوی در بین علاقه‌مندان روان‌شناسی و مشاوره؛
 • ترویج اشتراک دانش در میان اندیشمندان حوزه‌های مختلف کشور در جامعه علمی و دانشی.