اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3810
تعداد پذیرش 332
تعداد عدم پذیرش 3080

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 332
تعداد مشاهده مقاله 141163
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54522
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 214 روز
متوسط زمان داوری 116 روز
متوسط زمان پذیرش 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
درصد پذیرش 9 %