آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3524
تعداد پذیرش 306
تعداد عدم پذیرش 2867

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 303
تعداد مشاهده مقاله 26801
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 39 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 294 روز
متوسط زمان داوری 129 روز
متوسط زمان پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
درصد پذیرش 9 %