آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3744
تعداد پذیرش 332
تعداد عدم پذیرش 3007

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 126925
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42941
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 37 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 222 روز
متوسط زمان داوری 117 روز
متوسط زمان پذیرش 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
درصد پذیرش 9 %