آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3633
تعداد پذیرش 318
تعداد عدم پذیرش 2933

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 89626
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32638
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 38 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 247 روز
متوسط زمان داوری 122 روز
متوسط زمان پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
درصد پذیرش 9 %