اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3925
تعداد پذیرش 342
تعداد عدم پذیرش 3158

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 342
تعداد مشاهده مقاله 191894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 85782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 200 روز
متوسط زمان داوری 112 روز
متوسط زمان پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
درصد پذیرش 9 %