تماس با ما

مدیر اجرایی مجله: اعظم جنتی فر

 

آدرس پستی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و ران‌شناسی، نشریه پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، کدپستی: 9177948991      

 
 ایمیل: tpccp@um.ac.ir
 
تلفن: 05138803696
 
نمابر: 05138807338

CAPTCHA Image