انتشار شماره جدید نشریه

انتشار شماره جدید نشریه

به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رساند مقاله‌های آخرین شماره نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» (دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24)، با 7مقاله، در 141 صفحه، آذرماه 1401 بر روی سایت پژوهش‌نامه به نشانی https://tpccp.um.ac.ir/issue_5491_5494.html در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.