نشریه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره با نظر به حفظ حقوق پژوهشگران در پی آن است تا با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری پژوهشگرانی کارآزموده به انتشار مقالات علمی معتبر در حوزه ی تدوین برنامه های حمایتی و پیش گیرانه روان شناختی و مداخلات مشاوره ای و بالینی درحوزه سلامت روان و خانواده و به عمل در آوردن یافته های روان شناختی بپردازد.

به منظور تامین این هدف ضمن ارج نهادن به ساختار های مورد نظر جامعه علمی همچون اجرای قاعده مند، دقت روش شناختی و ارائه گزارشی صادقانه از فرایند پژوهش، دو ویژگی تازگی و کاربردی بودن نیز برای اولویت پذیرش بسیار اهمیت دارند.

 

این مجله عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) و متعهد به رعایت اصول آن است.

 دسترسی به مقاله های این مجله رایگان و استفاده از از آن ها به شرط ذکر منبع بلامانع است.

هزینه انتشار مقاله در نشریه

در حال حاضر در تمام مراحل دریافت، ارزیابی، پذیرش و انتشار مقاله در نشریه هیچ هزینه ای دریافت نمی شود.

 

بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی

فرشته ظریفیان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.76259.1278

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه خودشناسی با رویکرد صدرایی بر افزایش هوش معنوی انجام شد.روش: روش این پژوهش  شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد 40 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی

حسین باشی عبدل آبادی؛ قاسم آهی؛ مریم اصل ذاکر؛ فاطمه شهابی زاده؛ مریم نصری

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.72289.1158

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت روابط ابژه در رضایت زناشویی با میانجی­گری نقش خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه‌ی افراد متأهل دارای تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به کلینیک­ های روانشناسی و مشاوره شهر مشهد در سال ...  بیشتر

بررسی ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب‌های دوران کودکی در زوجین دارای سابقه‌ی تعهد شکنی

صفیه عزیزپور؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ شکوفه متقی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.70546.1110

چکیده
  هدف: هر رفتاری که نشان می‌دهد معیارهای مهربانی، وفاداری و احترام در رابطه‌ی صمیمی نقض شده است، نوعی تعهدشکنی محسوب می‌شود که می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب‌های دوران کودکی در مردان و زنان دارای سابقه‌ی تعهد شکنی زناشویی بود.روش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده ...  بیشتر

نقش میانجیگرایانه احساس امنیت در رابطه کمال‌یافتگی خود و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی دختران بی‌سرپرست

حسین شاره

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 65-81

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.68102.1013

چکیده
  هدف: در این پژوهش نقش میانجیگرانه­ی احساس امنیت در رابطه کمال­یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی دختران بی­سرپرست بررسی شد.روش: در این مطالعه که با روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد، نمونه ­ای به حجم 150 نفر از دختران بی­سرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونه­ گیری تمام شماری انتخاب شد. ...  بیشتر

مداخلات روان شناسی شناختی
طراحی مدل جامع آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه

محمد رحمتی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ کیوان کاکابرایی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 82-101

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.77566.1308

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی و نیازسنجی مدل آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه بود.روش: روش پژوهش این مطالعه ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی ابتدا محتوای اسناد علمی تحلیل و طبقه‌بندی شد و با 11 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان موضوعی که با استفاده از روش گلوله برفی و به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، ...  بیشتر

مداخلات روان شناسی شناختی
رابطه‌ی بین رهبری‌تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان: نقش میانجی‌گر رفتار شهروندی سازمانی

محمد فروهر؛ نقی رعدی افسوران؛ عباس فیروزآبادی؛ سید باقر رشید

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 102-118

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.77434.1306

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی رابطه‌ی بین رهبری تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان و آزمون نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بین رهبری تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان بود.روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی مقطعی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان یکی از شرکت­های دولتی بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، تعداد ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه‌‌ی‌‌کاری

نگین انباری میبدی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 119-139

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.74700.1242

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه‌‌ی ‌کاری است.روش: این مطالعه‌ی مقطعی با روش نمونه‌گیری در دسترس روی 126 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در فاز شیدایی که به مطب‌های روان‌پزشکی مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد نمونه 30 روز پس از پر کردن پرسشنامه‌ها ...  بیشتر

اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور

علی مشهدی؛ مریم حسن‌زاده‌اول؛ مهدی عبداله‌زاده رافی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22067/ijap.v8i2.64500

چکیده
  هدف: تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها ۵۱۶ نفر بود. با استفاده از پرسشنامه‌های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب‌آوری در برابر ضربه، خودگزارش­دهی نوجوان آخن‌باخ و آزمون هوش وکسلر، داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژادفرید

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39366

چکیده
  هر دو گروه آزمایش در تنظیم هیجان از گ هدف: تنظیم هیجان برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی موثر ضروری است. این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن  (GCT) وزوج درمانی هیجان محور (EFCT) بر تنظیم هیجان زوجین انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی  واز نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 زوج  بود که از بین زوجین ...  بیشتر

مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 20-38

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.35876.0

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب افراد چاق بود. روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی A-B-A بود. چهار نفر از مراجعان درمان چاقی که به پلی کلینیک روان‌شناختی دانشگاه مراجعه کردند و چهار نفر از مراجعان کلینیک بازتاب درمانی جهت شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ...  بیشتر

پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری

علیرضا هوشمند کنگ سفلی؛ مجید معینی زاده؛ سید محمد صالح طباطبایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39360

چکیده
  هدف:در دهه‌های اخیر روان‌شناسی مثبت‌گرا به‌ عنوان یک روش تأثیرگذار در حیطه روان‌شناسی قلمداد گردیده است. در این ‌بین عفو و گذشت و سپاسگزاری که موجب افزایش سطح سلامت روانی، جسمی و سازگاری اجتماعی افراد می شود، مورد نظر روان شناسان بوده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است که تا چه حد عفووگذشت و سپاسگزاری می‌تواند بهزیستی روان‌شناختی افراد ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب

محمدسعید عبدخدائی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1715

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب می باشد.هدف کلی، بررسی ایفای نقش ابعاد متنوع کمال گرایی در آسیب شناسی روانی است که به طور اختصاصی در این پژوهش، همبستگی موجود میان ابعاد کمال گرایی با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنی های این پژوهش 175 دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
رابطه بین حافظه ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان: نقش میانجی عملکرد اجرایی

علی آگاهی؛ حسین شاره؛ حسن توزنده جانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.73586.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش میانجی عملکرد اجرایی در رابطه‌ی بین حافظه‌ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر مشهد بود. از بین جامعه هدف، 205 نفر ( 130 پسر و 75 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر