نشریه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره با نظر به حفظ حقوق پژوهشگران در پی آن است تا با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری پژوهشگرانی کارآزموده به انتشار مقالات علمی معتبر در حوزه ی تدوین برنامه های حمایتی و پیش گیرانه روان شناختی و مداخلات مشاوره ای و بالینی درحوزه سلامت روان و خانواده و به عمل در آوردن یافته های روان شناختی بپردازد.

به منظور تامین این هدف ضمن ارج نهادن به ساختار های مورد نظر جامعه علمی همچون اجرای قاعده مند، دقت روش شناختی و ارائه گزارشی صادقانه از فرایند پژوهش، دو ویژگی تازگی و کاربردی بودن نیز برای اولویت پذیرش بسیار اهمیت دارند.

 

این مجله عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) و متعهد به رعایت اصول آن است.

ارسال و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می باشد.

1. اثربخشی درمان مواجهه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی

ابوالفضل خوش نما؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-20

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36377.0

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مواجهه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی بود.روش: روش پژوهش این مطالعه از  توع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود ...  بیشتر

2. تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده دانش‏آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب

صدف شیخی گراکویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز خسروجاوید

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67942.1010

چکیده
  هدف: با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده در دانش‏آموزان دختر دارای اختلال انفجاری متناوب انجام شد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

3. تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری: توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکری

مریم رنجکش؛ طاهره الهی؛ ذکراله مروتی؛ کبری قاسمی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 41-59

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68126.1015

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری با مدّنظر قرار دادن نقش نگرانی و نشخوار فکری بود.روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون سه گروهی بود. جامعه­ی آماری پژوهش را تمامی دانش­آموزان دختر مقطع یازدهم و دوازدهم شهرستان قروه در سال تحصیلی1394 -95 تشکیل می­دادند. از میان این جامعه ...  بیشتر

4. تأثیر زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر کیفیت رابطه جنسی و استرس والدینی زوجین دارای فرزند زیر سه سال

جمشید شجاعی؛ امین کرایی؛ ذبیح الله عباس پور

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 60-80

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68151.1016

چکیده
  هدف: انتقال به دوره­ی والدگری غالباً با شور و نشاط و لذت فراوانی همراه است، اما این مرحله تغییرات زیادی را به دنبال دارد که می­تواند کارکردهای فردی و زوجی را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر کیفیت رابطه جنسی و استرس والدینی زوجین دارای فرزند زیر سه سال انجام شده است.روش­: روش ...  بیشتر

5. نقش درماندگی روان‍شناختی و تاب‌آوری در کیفیت ‌زندگی ناباروری زنان نابارور شهر مشهد

شیرین مرادی؛ صالح محمدپور؛ قاسم آهی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67305.0

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش درماندگی روا‍ن‍شناختی و تاب‍آوری در کیفیت زندگی ناباروری زنان نابارور بود.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان ناباروری که درطول سه ماه به چهار کلینیک درمان ناباروری در سطح شهر مشهد در شش ماهه دوم سال 1398 مراجعه کرده‌اند، تشکیل می‌دادند. از این جامعه به شیوه نمونه ...  بیشتر

6. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم فارسی مقیاس تمایل به خودکشی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی

زهرا علیزاده بیرجندی؛ مسعود جانبزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی فتحی آشتیانی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36567.0

چکیده
  هدف: خودکشی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در جهان است. با توجه به اهمیت شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی، وجود ابزار سنجشی معتبر در این زمینه  ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بین فردی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی در جمعیت دانشجویان ایرانی بود.روش: فرم انگلیسی مقیاس نیازهای بین فردی ...  بیشتر

7. بررسی مدل ‌ساختاری رابطه بین باورهای ‌فراشناختی و ذهن آگاهی دانشجویان مبتلا به اختلال فوبی ‌اجتماعی: نقش میانجیگر حساسیت ‌اضطرابی

فاطمه هادی پور؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67324.0

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ‌ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتلا به اختلال فوبی ‌اجتماعی با میانجیگری حساسیت ‌اضطرابی بود.روش‌: این پژوهش از نوع همبستگی و در غالب یک طرح مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد نجف‌آباد بودند که در سال ...  بیشتر

1. اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور

علی مشهدی؛ مریم حسن‌زاده‌اول؛ مهدی عبداله‌زاده رافی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.64500

چکیده
  هدف: تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها ۵۱۶ نفر بود. با استفاده از پرسشنامه‌های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب‌آوری در برابر ضربه، خودگزارش­دهی نوجوان آخن‌باخ و آزمون هوش وکسلر، داده‌ها ...  بیشتر

2. مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 20-38

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.35876.0

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب افراد چاق بود. روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی A-B-A بود. چهار نفر از مراجعان درمان چاقی که به پلی کلینیک روان‌شناختی دانشگاه مراجعه کردند و چهار نفر از مراجعان کلینیک بازتاب درمانی جهت شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ...  بیشتر

3. پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری

علیرضا هوشمند کنگ سفلی؛ مجید معینی زاده؛ سید محمد صالح طباطبایی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 5-19

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39360

چکیده
  هدف:در دهه‌های اخیر روان‌شناسی مثبت‌گرا به‌ عنوان یک روش تأثیرگذار در حیطه روان‌شناسی قلمداد گردیده است. در این ‌بین عفو و گذشت و سپاسگزاری که موجب افزایش سطح سلامت روانی، جسمی و سازگاری اجتماعی افراد می شود، مورد نظر روان شناسان بوده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است که تا چه حد عفووگذشت و سپاسگزاری می‌تواند بهزیستی روان‌شناختی افراد ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژادفرید

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2020.39366

چکیده
  هر دو گروه آزمایش در تنظیم هیجان از گ هدف: تنظیم هیجان برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی موثر ضروری است. این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن  (GCT) وزوج درمانی هیجان محور (EFCT) بر تنظیم هیجان زوجین انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی  واز نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 زوج  بود که از بین زوجین ...  بیشتر

5. بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب

محمدسعید عبدخدائی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1715

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب می باشد.هدف کلی، بررسی ایفای نقش ابعاد متنوع کمال گرایی در آسیب شناسی روانی است که به طور اختصاصی در این پژوهش، همبستگی موجود میان ابعاد کمال گرایی با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنی های این پژوهش 175 دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل ...  بیشتر