ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آموزش‌های علمی ـ کاربردی، آموزش‌هایی هستند که با هدف ایجاد مهارتهای شغلی و حرفه‌ای و نیز ارتقاء مهارت شاغلین، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. با توجه به نقش این آموزش‌ها در توسعه کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369 با تشکیل شورای عالی آموزش‌های علمی ـ کاربردی، درصدد ساماندهی ساختار و محتوای این آموزش‌ها برآمد. در همین راستا در سال 1371 گروه هشتم در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم تشکیل شد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تدوین، طراحی و اجرای آموزش‌های علمی ـ کاربردی به تصویب این گروه رسید. در مقالۀ پژوهشی حاضر با استناد به مبانی علمی آموزش‌های علمی ـ کاربردی الگوهای نیازسنجی آموزشی به منظور شناسایی دوره‌های علمی ـ کاربردی و فرآیند طراحی برنامه‌های درسی، در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از عدم التفات دستگاههای سیاستگذار و مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی به اهداف این دوره‌ها (به ویژه به هدف خود اشتغالی)، عدم تبعیت مجریان از الگوهای مناسب نیازسنجی در شناسایی دوره‌ها و نیز عدم توجه برنامه ریزان به الگوهای طراحی برنامه درسی مهارت ـ محور است.

عنوان مقاله [English]

An evaluation of educational needs assessment models and curriculum design for applied educational programs in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saidi Rezvani
  • Taghi Binaghi
چکیده [English]

Applied Educational Programes (AEP) are those programs which aim at providing vocational and job skills and also promoting job skills among employees . As such programs have a significant role in the development of the country, the High Council cultural Revolution stablished the High Conncil for Applied educational programs to develop a relevant structure and content for these programs. This paper investingated the models for educational needs assesements in order to identify all applied programs and the process of curricullum designing in two sectors (Industry and Agriculture). Results indicate a lack of sufficient attention by policy maker organizations and institutions which run applied educational programs. Major shortcomings in this regard are lack of attention to the aims and objectives of these programs (particulary the self employment), lack of the use of relevant models for needs assesement in identifying the courses and also lack of enough attention to models for skill-centered curricullums by educational planners.

CAPTCHA Image