وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جستجو در معانی عمیق‌تر دانش، ویژگی‌های ذاتیِ داده شده به «دانش» اما رؤیت نشده‌ی آن را مرئی ساخته است. آنچه به‌واسطه‌ی تلاش فکری عده‌ای از اندیشمندان حاصل شده است، حکایت از آن دارد که می‌بایست خود را از دایره‌ی تنگ و محدود نگرش حاکم بر «دانش» در عصر اطلاعات خارج ساخته، بیش از پیش به عناصر به حاشیه‌ رانده‌ شده‌ و از حقوق خود ساقط ‌شده‌ی «دانش» و «آگاهی» خود توجه نشان دهیم و گستره‌ی وسیع‌تری را با تأمل در معانی ژرف‌تر «دانش» جستجو کنیم؛ گستره‌ای که احتمالاً در آن، انسان به داوری متواضعانه‌تری از نقش «دانش‌نظری» و «دانش فنی» در دانایی خود دست خواهد یافت و بسیاری از جنبه‌های مغفول، مطرود و چه‌بسا اسرار‌آمیز آن را آشکار خواهد ساخت. با اتخاذ این رویکرد، کانون توجه خود را به بررسی نظریه‌هایی معطوف می‌کنیم که به این روشن‌اندیشی درباره‌ی «دانش» یاری رسانده‌اند تا از رهگذر آن اهداف تحقیق را در قلمرو تعلیم و تربیت تحقق بخشیم. با اهمیت یافتن نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت، و جدی شدن مباحث مرتبط با آن، سودمند است اگر تدقیق و تأمل محسوس‌تری در خصوص وجوه فراموش‌شده‌ی دانایی صورت پذیرد. بر این اساس، تعلیم و تربیت برای مواجهه‌ی آگاهانه با چالش‌های پیش‌رو، نیازمند آن است که ضمن رهایی از نگاه کاهش‌گرایانه به دانش، طلب دانایی را در دستور کار قرار دهد بدون آن که خود را به دانش نظری و دانش مهارتی اطلاعاتی محدود سازد.
کلید واژه‌ها: دانش ضمنی، دانش عملی، تجسد، اطلاعات، کاهش‌گرایی، تعلیم و تربیت

عنوان مقاله [English]

Forgotten Aspects of knowledge in the Information Age

نویسندگان [English]

  • khosro bagheri
  • fereshte alehosseini
چکیده [English]

Looking for deep meanings of knowledge has made many unobserved intrinsic characteristics of knowledge visible. What is obtained by efforts of many thinkers is that we should emancipate ourselves from this closed dominant point of view toward knowledge in the information age and ask for those aspects of it that are abandoned and banished, by means of looking for a widespread account of it. In this way, we will probably achieve a humbler judgment about the roles of theoretical know-that and technological know-how components of our knowledge and this will explore many forgotten, suppressed and probably mysterious features of it. Adopting this approach, we will focus on those theories that have helped us to achieve this clarified view on knowledge in order to pursuit our purposes in the realm of education. Given the increasing importance of ICT in education, it is useful to have scrutiny and reflection on forgotten aspects of our knowledge. Accordingly, in order to have a conscious confrontation with the ongoing challenges, education needs, besides emancipation from the reductionistic point of view toward knowledge, to put acquiring wisdom into the agenda without limiting itself to informational theoretical know-that and technological know-how.
KEY WORDS: Tacit knowledge, Practical knowledge, Embodiment, Information, Reductionism, Education

CAPTCHA Image