تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر فرآیندهای پردازش اطلاعات در رفتار رانندگی است. بدین منظور، این سوال مطرح می شود که آیا رفتار رانندگی با تمرین و تکرار بصورت اتوماتیک (بدون نیاز به تلاش ذهنی) انجام می شود؟ در این مقاله، در ابتدا، نقش روانشناسی در افزایش سطح ایمنی مطرح می گردد. سپس با استفاده از تئوری منابع، چگونگی تاثیر وی‍ژگیهای شناختی، همچون ظرفیت شناختی محدود و بارذهنی اضافی، بر مهارت های رانندگی بررسی می شود. بعنوان مثال، الزامات شناختی مهارتهای مربوط به تعویض دنده، تخمین زمان تصادم و قضاوت های مربوط به اعمال مخاطره آمیز مطرح می گردند و اشاره می شود که چگونه استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی می تواند به رفتار رانندگی آسیب زند. در پایان نتیجه گیری می شود که رفتار رانندگی با تمرین و تکرار کاملا اتوماتیک نمی شود. بعلاوه، از آنجائی که ظرفیت شناختی انسان محدود است، تحمیل بار اضافی بر آن، از طریق مکالمه تلفنی همزمان، منجر به خطا در رفتار رانندگی می شود، که بالقوه می تواند حادثه آفرین باشد.

واژه های کلیدی: روانشناسی ترافیک، اتوماتیک شدن رفتار رانندگی، تعویض دنده، تخمین زمان تصادم ، تلفن همراه.

عنوان مقاله [English]

Analyzing Driving Behavior: An Information Processing Perspective

نویسنده [English]

  • Tabibi Zahra
چکیده [English]

The aim of this study is to assess the effect of information processing on driving performance. The question is that whether driving by practice become automatic. This article, first, will argue the important role of psychology in safety enhancement. Then, it will investigate how cognitive components, such as cognitive capacity and mental overload, may affect driving skills. For example, cognitive requirements of some of driving skills, such as gear changing, time to collision and dynamic risk-taking judgments are discussed. Finally, the effect of concurrent mobile phone use on driving performance is discussed. It is concluded that driving is not automated. Since the cognitive capacity is limited, overloading may increase the probability of error in driving performance, which in consequence may result in road accident.

CAPTCHA Image