بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین"بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده :

سرانجام نابسامان ازدواج های ناموفق و عوارض گسترده آن منجر به تدوین مهارت های جدیدی در تعاملات انسانی و زناشویی شد. و شیوه های گوناگون زوج درمانی و برنامه های غنی سازی ازدواج رونق گرفت. در انجام این پژوهش از شیوه آموزشی گاتمن که تحقیقات طولی مفصلی بر روی عوامل موثر بر دوام و تقویت روابط زناشویی انجام داد، استفاده شده است. بدین منظور 16زوج به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفته و مورد آزمون این فرضیه قرار گرفتند که آیا برنامه آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی زوجین به شیوه گاتمن باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و سلامت روان می شود یا خیر؟ تمامی شرکت کنندگان به سه آزمون انریچ، داس و سلامت روان عمومی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آزمون T و تحلیل کواریانس، حاکی از آن بود که برنامه آموزشی استفاده شده ، باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و نیز سلامت روان در گروه آزمایش شده و این تغییرات در طول یک ماه پیگیری حفظ شده است.

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Life-Enhancement Program on Mental Health and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • parvane kazemi
  • Hamid Aghamohammadian Sharbaf
  • Morteza Modares Gharavi
  • Behrooz Mahram
چکیده [English]

ABSTRACT
Results of unsuccessful marriages and its many adverse effects, redound to more elaborated attitudes and skills in the realm of martial relationships. And psychologists have been trying to develop new methods of couple therapy and marital enrichment. This research is applied the Gottman approach, who managed many research on stabilizing and enhancement of couples' relationships. Sixteen couples were randomly assigned to the control or the experimental group. The measures were Enrich's Marital Satisfaction Scale, DOS and General Mental Health Questionnaire. The analyses conducted included t-test and Repeated Measures of Covariance. Results showed that, at pre-test, the groups differed from one another on none of the measures. At post-test, only participants in the experimental group showed significant increases in all indices of mental health and in marital satisfaction. In addition, the observed positive changes lasted in the experimental group after a 30-day follow up study.

CAPTCHA Image