نویسنده = محسن گل محمدیان
اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده های طلاق

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 89-100

10.22067/ijap.v7i1.62496

گونا صیادی؛ محسن گل محمدیان؛ رشیدی علیرضا


بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 65-85

10.22067/ijap.v5i2.45283

روح اله رحیمی؛ کریم افشاری نیا؛ محسن گل محمدیان؛ جمشید جراره؛ بهمن نریمانی