نقش میانجیگرایانه احساس امنیت در رابطه کمال‌یافتگی خود و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی دختران بی‌سرپرست

حسین شاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.68102.1013

چکیده
  هدف: در این پژوهش نقش میانجیگرانه­ی احساس امنیت در رابطه کمال­یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی دختران بی­سرپرست بررسی شد.روش: در این مطالعه که با روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد، نمونه ­ای به حجم 150 نفر از دختران بی­سرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونه­ گیری تمام شماری انتخاب شد. ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
رابطه بین حافظه ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان: نقش میانجی عملکرد اجرایی

علی آگاهی؛ حسین شاره؛ حسن توزنده جانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.73586.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش میانجی عملکرد اجرایی در رابطه‌ی بین حافظه‌ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر مشهد بود. از بین جامعه هدف، 205 نفر ( 130 پسر و 75 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر

ارتباط جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت: نقش میانجی دلبستگی

حسین شاره؛ ترلان توکلی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22067/tpccp.2021.68487.1035

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی­­ سبک­های دلبستگی در ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت در زنان متأهل انجام شد.روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن متأهل دانشگا‌ه‌ها و زنان متأهل مراجعه ­کننده به خانه­ های بهداشت شهر مشهد در سال 1398، ...  بیشتر