دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مرگ اندیشی بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و افسردگی در زندانیان .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22067/tpccp.2024.83254.1517

عایرضا عطاریانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمود آزادی


رابطه بین حافظه ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان: نقش میانجی عملکرد اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22067/tpccp.2022.73586.1205

علی آگاهی؛ حسین شاره؛ حسن توزنده جانی