نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، مقایسه مکانیسم های دفاعی بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال های اضطرابی و افراد عادی بود. تعداد 224 نفر (87 افسرده، 64 مضطرب، 73 عادی) از مبتلایان و جمعیت عمومی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. علاوه بر تشخیص روانپزشکی نوع اختلال، از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که مکانیسم های رشدنایافته، دفاع های غالب افراد مبتلا به افسردگی؛ مکانیسم های نورتیک، دفاع های غالب افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی؛ و مکانیسم های رشدیافته، دفاع های غالب افراد عادی بود. مقایسه سبک های دفاعی بیماران و افراد عادی، احتمال تاثیرگذاری دفاع های ناکارآمد نورتیک و رشدنایافته بر شکل گیری و یا تداوم افسردگی و اختلال های اضطرابی را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Defense mechanisms in patients with major depression, anxiety disorders, and normal individuals: A comparative study

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Besharat

چکیده [English]

Abstract

The aim of the present study was to compare defense mechanisms of patients with major depression, anxiety disorders, and normal individuals. A total of 224 individuals (87 depressed, 64 anxious, 73 normal) participated in this study, voluntarily. Following a psychiatric diagnosis of the psychological disorders, all participants were asked to complete the Defense Style Questionnaire (DSQ). The results revealed predominant defense of the depressed, anxious, and normal individuals as immature, neurotic, and mature, respectively. Comparison of defense mechanisms of patients and normal individuals provides evidence of the possible impact of pathological defense mechanisms on the development and/or continuity of depression and anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense mechanism
  • depression
  • anxiety
  • psychopathology