دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، تیر 1402، صفحه 1-192 
اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر تعهدوپذیرش بر کاهش تعارضات‌‌زناشویی زوجین متقاضی طلاق

صفحه 25-46

10.22067/tpccp.2023.77768.1317

سکینه عباسی بورندرق؛ معصومه آزموده؛ بهرام علی قنبری هاشم آبادی؛ سید داوود حسینی نسب