دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اردیبهشت 1396 
بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی

صفحه 5-20

10.22067/ijap.v7i1.63119

مجتبی عباسی اصل؛ سیامک طهماسبی؛ سید محمد حسین جوادی؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی؛ فروغ اردیسی؛ اسماعیل سلطانی؛ سعدالله هاشمی رزینی؛ نادر رحمانی؛ فریبا کریملو