دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1402، صفحه 1-201 
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی کودکان کار

صفحه 143-160

10.22067/tpccp.2024.80641.1446

سیده الناز موسوی؛ غلامرضا احمدی؛ وحیده جوادی؛ لیلا سالک ابراهیمی؛ سوگند قاسم زاده