دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهمن 1395، صفحه 1-124 
اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

صفحه 63-78

10.22067/ijap.v6i2.48906

ایمان سید محرمی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی (ASRL-S)

صفحه 79-95

10.22067/ijap.v6i2.56217

محمد محمدی پور؛ علی دلاور؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده