دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، تیر 1397، صفحه 1-154 
رابطه ی هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 21-36

10.22067/ijap.v8i1.65538

صدیقه نگین تاجی؛ مهدی پیام؛ کیومرث بشلیده؛ مجید نگین تاجی؛ سید اسماعیل هاشمی


تاثیر یادگیری اشعار ریتمیک بر کارکرد حافظه شنیداری–کلامی کودکان

صفحه 91-104

10.22067/ijap.v8i1.56689

زهرا طغان احمدآبادی؛ علی محمدزاده؛ صادق جعفرزاده؛ سید مهدی طباطبایی