دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، دی 1397، صفحه 1-157 
بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی

صفحه 61-83

10.22067/ijap.v8i2.72569

طاهره سادات علوی؛ علی مقدم زاده؛ محمد علی مظاهری؛ غلامعلی افروز؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی