روان شناسی بالینی
نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی/بدرفتاری) در تعهد زناشویی با واسطه گری نقش‌های جنسیتی

کبری قاسمی؛ طاهره الهی؛ مجید یوسفی افراشته

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.75842.1266

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل معادلات ساختاری پیش­بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه شامل محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی­ثباتی، و بی­اعتمادی/ بدرفتاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گر نقش های جنسیتی انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی نوع تحلیل مسیر بود. پژوهش بر روی 300 نفر (168 مرد و 132 زن) از کارمندان ...  بیشتر

ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ علی کیمیایی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 22-40

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.76051.1271

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی‌های یادگیری بود.روش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی با مدل توسعه ابزار بود که در دو بخش کیفی (پدیدارشناسی توصیفی) و کمی (توصیفی همبستگی) انجام شد. جامعه‌ی آماری والدین کودکان با ناتوانی‌های یادگیری در سال تحصیلی 1400-1401 در شهر مشهد بودند. نمونه ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
بررسی اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد (HMT-LMG) بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان دانش‌آموزان دختر

راضیه حافظ شعرباف؛ بهرام علی قنبری هاشم آبادی؛ فاطمه علی دوستی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 41-59

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.73511.1202

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار مبتنی بر رویکرد «محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن» بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان انجام گرفت.روش: روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل با پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر 17-14 ساله نواحی هفت‌گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 1400- 1399 ...  بیشتر

مداخلات روان شناسی شناختی
مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون

علی احمدی رق آبادی؛ زهرا باقرزاده گلمکانی؛ مهدی اکبرزاده؛ احمد منصوری؛ محمدرضا خدابخش

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 60-78

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.70654.1118

چکیده
  هدف: اختلال ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ بیماری‌های ﻣﺰﻣﻦ روان‌پزشکی، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی و دوز مصرف در معتادان با درمان نگهدارنده با متادون

بیتا ثلاثی؛ بهزاد شوقی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.73062.1185

چکیده
  هدف: مدل طرحواره‌ درمانی بر نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه، راهبردهای تنظیم هیجان و دوز مصرف تأکید زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره­های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی و دوز مصرف در بیماران با درمان نگهدارنده با متادون بود.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی و با پیش‌آزمون- پس­آزمون ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری مجازی بر حساسیت اضطرابی و نظم‌جویی هیجانی در زمان پاندمی کووید-19

الهه آهنگری؛ مجتبی باب الحکمی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 100-113

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.67313.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری مجازی بر حساسیت اضطرابی و نظم‌جویی هیجانی افراد مراجعه‌کننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه کاشمر زمان پاندمی کووید-19 بود.روش: روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه‌کننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
مقایسه‎ی اثربخشی آموزش حافظه‎ی کاری با آموزش حافظه‎ی رقابتی بر علائم روان‏شناختی و عملکردهای شناختی افراد مبتلا به افسردگی اساسی

مریم وطن خواه؛ سید محمد حسین موسوی نسب؛ عباس رحمتی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 114-140

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.72652.1178

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه مقایسه‌ی اثربخشی آموزش حافظه‎ی کاری با آموزش حافظه‎ی رقابتی بر علائم روان‏شناختی و عملکردهای شناختی مبتلایان به افسردگی اساسی بود.روش: مطالعه روی 60 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که به‌صورت تصادفی در سه گروه آموزش حافظه‎ی رقابتی، آموزش حافظه‎ی کاری و کنترل تقسیم شدند، به مدت 8 جلسه انجام‏شده است. ...  بیشتر