دوره 11 (1400)
شماره 2
این شماره مربوط به شش ماهه دوم سال 1400 می باشد که با تاخیر منتشر شده است
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
اثربخشی تدریس تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان متوسطه اول (مطالعه‌ای از نوع تک آزمودنی)

حمیده محمودی؛ بهروز مهرام؛ فاطمه حاجی اربابی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.36976.0

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش تدریس تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول بود.روش: پژوهش از نوع آزمایشی با طرح مطالعات تک موردی بود. از میان دختران پایه هشتم شهر مشهد، دو آزمودنی با روش هدفمند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. این دو آزمودنی به ترتیب 4 و 7 جلسه آموزش سنتی را دریافت و ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی

شادی حسینی؛ مهدی قاسمی مطلق؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ حسین مهدیان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.70468.1104

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روانشناسی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شکوفایی بر افسردگی و اضطراب و تاب‌آوری دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان

فاطمه عباسیان؛ مجید پاکدامن؛ حسین کارشکی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.69515.1076

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌گرا و به طور ویژه آموزش شکوفایی بر اضطراب و افسردگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان است.روش‌: به منظور نیل به هدف پژوهش و تعیین اثر‌بخشی از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل 50 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان فرزانگان تربت‌حیدریه ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت‌ اضطرابی، درآمیختگی افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی

مطهره سادات میردامادی؛ فاطمه ایزدی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.67410.1002

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی، درآمیختگی افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی بود.روش‌: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شد. بدین منظور تعداد 30 زن، از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه‌ی ...  بیشتر

پیش‌بینی بروز رفتارهای پرخطر بر اساس کنترل رفتاری و روان‌شناختی والدین و والدگری هلیکوپتری در بزرگ‌سالی نوظهور

فریبرز صدیقی ارفعی؛ علیرضا رشیدی؛ ریحانه تابش

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.67725.1005

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بروز رفتارهای پرخطر بر اساس کنترل رفتاری و روان‌شناختی والدین و والدگری هلیکوپتری در بزرگ‌سالی نوظهور انجام شد.روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 99-98 بودند که از این میان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

اثربخشی طرح‌واره درمانی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به اضطراب اجتماعی

کیان سبکباری؛ روح الله عباسی؛ نیکتا غلامی باکر

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.72888.1182

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر ترس از ارزیابی منفی دختران دارای اضطراب اجتماعی است.روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دوره‌ی پیگیری بود جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی رضایتمندی جنسی در ارتباط بین تعارضات دوپاره و کیفیت رابطه‌ی زناشویی در افراد متأهل ایرانی

فرزاد رعیت دوست؛ محمد ارش رمضانی؛ مهرناز آزادیکتا

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.71740.1144

چکیده
  هدف: تعارضات دوپاره نقش کلیدی در کیفیت رابطه‌ی زناشویی دارند. هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی، رضایتمندی جنسی در ارتباط بین تعارضات دوپاره و کیفیت رابطه‌ی زناشویی است.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران بود. تعداد 308 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس با استفاده از لینک آنلاین پاسخگویی ...  بیشتر