اثربخشی درمان مواجهه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی

ابوالفضل خوش نما؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 5-20

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36377.0

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مواجهه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی بود.روش: روش پژوهش این مطالعه از  توع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود ...  بیشتر

تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده دانش‏آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب

صدف شیخی گراکویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز خسروجاوید

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67942.1010

چکیده
  هدف: با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده در دانش‏آموزان دختر دارای اختلال انفجاری متناوب انجام شد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری: توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکری

مریم رنجکش؛ طاهره الهی؛ ذکراله مروتی؛ کبری قاسمی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 41-59

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68126.1015

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری با مدّنظر قرار دادن نقش نگرانی و نشخوار فکری بود.روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون سه گروهی بود. جامعه­ی آماری پژوهش را تمامی دانش­آموزان دختر مقطع یازدهم و دوازدهم شهرستان قروه در سال تحصیلی1394 -95 تشکیل می­دادند. از میان این جامعه ...  بیشتر

تأثیر زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر کیفیت رابطه جنسی و استرس والدینی زوجین دارای فرزند زیر سه سال

جمشید شجاعی؛ امین کرایی؛ ذبیح الله عباس پور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 60-80

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.68151.1016

چکیده
  هدف: انتقال به دوره­ی والدگری غالباً با شور و نشاط و لذت فراوانی همراه است، اما این مرحله تغییرات زیادی را به دنبال دارد که می­تواند کارکردهای فردی و زوجی را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر کیفیت رابطه جنسی و استرس والدینی زوجین دارای فرزند زیر سه سال انجام شده است.روش­: روش ...  بیشتر

نقش درماندگی روان‍شناختی و تاب‌آوری در کیفیت ‌زندگی ناباروری زنان نابارور شهر مشهد

شیرین مرادی؛ صالح محمدپور؛ قاسم آهی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67305.0

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش درماندگی روا‍ن‍شناختی و تاب‍آوری در کیفیت زندگی ناباروری زنان نابارور بود.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان ناباروری که درطول سه ماه به چهار کلینیک درمان ناباروری در سطح شهر مشهد در شش ماهه دوم سال 1398 مراجعه کرده‌اند، تشکیل می‌دادند. از این جامعه به شیوه نمونه ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم فارسی مقیاس تمایل به خودکشی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی

زهرا علیزاده بیرجندی؛ مسعود جانبزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی فتحی آشتیانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36567.0

چکیده
  هدف: خودکشی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در جهان است. با توجه به اهمیت شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی، وجود ابزار سنجشی معتبر در این زمینه  ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بین فردی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی در جمعیت دانشجویان ایرانی بود.روش: فرم انگلیسی مقیاس نیازهای بین فردی ...  بیشتر

بررسی مدل ‌ساختاری رابطه بین باورهای ‌فراشناختی و ذهن آگاهی دانشجویان مبتلا به اختلال فوبی ‌اجتماعی: نقش میانجیگر حساسیت ‌اضطرابی

فاطمه هادی پور؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67324.0

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ‌ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتلا به اختلال فوبی ‌اجتماعی با میانجیگری حساسیت ‌اضطرابی بود.روش‌: این پژوهش از نوع همبستگی و در غالب یک طرح مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد نجف‌آباد بودند که در سال ...  بیشتر