موضوعات = روان شناسی بالینی
رابطه بین حافظه ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان: نقش میانجی عملکرد اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22067/tpccp.2022.73586.1205

علی آگاهی؛ حسین شاره؛ حسن توزنده جانی


نارسایی‌های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 21-40

10.22067/tpccp.2024.81679.1478

فرزانه طیرانی نجاران؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ عاطفه سلطانی فر


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر وسواس مرگ و هوشیاری بدن در سالمندان

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 177-197

10.22067/tpccp.2024.80195.1429

یوسف کبیری نسب؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ قاسم آهی؛ احمد منصوری


نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 25-46

10.22067/tpccp.2022.72289.1158

حسین باشی عبدل آبادی؛ قاسم آهی؛ مریم اصل ذاکر؛ فاطمه شهابی زاده؛ مریم نصری