کلیدواژه‌ها = اضطراب
تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری: توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 41-59

10.22067/tpccp.2021.68126.1015

مریم رنجکش؛ طاهره الهی؛ ذکراله مروتی؛ کبری قاسمی


مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 20-38

10.22067/tpccp.2020.35876.0

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف


تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391

10.22067/ijap.v2i1.8603

منیر کلانتر قریشی؛ فلور رضایی کارگر؛ فریبرز درتاج؛ مهدی شاه نظری